fredag 22. oktober 2010

Slipp mammagründere til!Jeg vil gjerne dele en artikkel og egne tanker, etter en svært inspirerende dag i Oslo i går. Vi var to enmannsforetak, som ble både motivert videre, men ga oss også en klarsynt opplevelse av å ikke være alene i verden om å besitte et eget ambisjonsnivå, hvor fokus er på tilstedeværelse for barn, mann og arbeid.

Jeg ble likevel oppfordret, sammmen med de andre gründere, til å søke om nominasjon for Årets Damebedrift. Jeg oppfyller slett ikke alle kriteriene, men dog inneholder kvaliteter og verdier som skal til for å lykkes med vekst i mitt firma. Dette synlig gjør jeg bevisst i de sosiale medier, hver dag.

Nå vant ikke jeg en nominasjon, men ble likevel en glad vinner av både bok "Alt sitter i hodet" og DVD "Hele deg" av den inspirerende gründer Trine Ålstedt. Og hjem med klar visjon og mål for dagen og Babazar i fremtiden. Jeg prøver meg nok igjen! En dag blir jeg den på podiet som forteller om motgang og medgang jeg opplever, i en tøff konkurranse og bransje fra kjøkkenbenken. Og den dreier seg ikke om brødbakst!

Jeg siterer en artikkel som beskriver hvilken arbeidsplass jeg har skapt, men også helt bevisst tar et stort ansvar for, og gleder meg over. Men helt enkelt, det er det absolutt IKKE!

http://e24.no/kommentar/spaltister/odegaard/article1556259.ece

"Skal vi lykkes med å få frem flere kvinnestyrte bedrifter, må vi satse på mammagründeren. Dette er jo kvinner som allerede har hatt ideen, og ikke minst motet, til å starte egen næring. Det er verken mangel på initiativ eller kunnskap som begrenser deres gründergjerninger. Deres store utfordringer er den tradisjonelle rollefordelingen på hjemmebanen, manglende tilgang på privat kapital og Innovasjon Norges neglisjering av typiske kvinnenæringer. "

Dette ble innrømmet i foredrag på rådhuset av adm dir for IBM, og lovet fokus på fremover, jeg følger spent med i uviklingen, og er glad Damefeber gjorde sitt gode bidrag i går, for å fremheve den lille og de store bedrfter. Målet i seg selv bør være drivkraften, uansett hvor stor du vil bli!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar